Back

NIVEL PRIMAR

DE CE NOI?

Despre noi

Liceul Sanitar Vasile Voiculescu Oradea

În școala noastră, elevul va beneficia de un învățământ deschis, bazat pe egalitatea șanselor, astfel ca, absolvenţii noştri să se adapteze exigenţelor secolului XXI, cu încredere, integritate şi umanitate. Misiunea școlii noastre este de a forma elevilor competențe-cheie, necesare inserției sociale și învățării permanente.

Continuare

Utile

Audiențe director

Marţi: 14.00 – 15.00
Miercuri: 14.00 – 15.00

Audiențe director adjunct

Luni: 13.00 – 14.00
Joi: 15.00-16.00

Program cu elevii

Luni – Vineri: 10.50 – 11.10

Program cu publicul

Luni – Joi : 13.00 – 15.00

METODOLOGIA

Metodologia privind înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

Criterii specifice:

 1. Locul de muncă al părinților este în apropierea școlii;
 2. Școala se află pe traseul înspre locul de muncă al părinților, chiar dacă acesta nu este în apropierea școlii.                                                                               Precizări:    Există posibilitatea organizării de activități după orele de curs în cadrul programului ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ în funcție de solicitările venite din partea părinților                                                                                                         Clik aici: Modalitatea de stabilire a numărului de locuri libere

CIRCUMSCRIPȚIA

 • Calea Clujului nr. 2-166, 1-177 ,
 • Cardinal Iuliu Hossu,
 • Calea Mareşal Alexandru Averescu,
 • Cerbului,
 • Barierei,
 • Canton CFR Oradea Est,
 • Alexandru Donici,
 • Fluviului,
 • Plutaşului,
 • Stâncii,
 • Dragoş Vodă,
 • Timotei Cipariu,
 • Peţei,
 • Rampei,
 • Traian Demetrescu,
 • Mierlei,
 • Gh. Şincai,
 • Râului,
 • Căii Ferate,
 • Tileagdului,
 • Virgil Maxim,
 • Bethlen Gâbor,
 • Victor Papilian,
 • Denis Diderot,
 • Ioan Isaiu,
 • Lascăr Catargiu,
 • Caporal Constantin Muşat,
 • Sankt-Petersburg,
 • Aleşdului,
 • George Bacovia,
 • Emil Cioran,
 • George Bacaloglu,
 • Eugen Lovinescu

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

 • cerere tip pentru Etapa I AICI 
 • actul de identitate al părintelui/tutorelui legal (în original și copie simplă);
 • certificatul de naștere al copilului (în original și copie simplă)
 • hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (în cazul părinților divorțați);
 • recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioda 1 septembrie – 31 decembrie 2023)

Perioada de înscriere:

 • 03.05 – 18.05.2023 – Etapa I
 • 06.06 – 12.06.2023 – Etapa II  

Programul de înscriere:

 • 8.00 – 18.00 (luni – joi)
 • 8.00 – 17.00 (vineri)

(cu excepția sărbătorilor legale)

Criterii generale de departajare pentru înscrierea în clasa pregătitoare

 • Existența unui certificat medical de înscriere în grad de handicap a copilului;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 •  Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • Existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea noastră de învățământ;

Fotografiile sunt dovezi 🙂

așa te convingem că e frumos la noi în școală

Cele mai recente știri

Anunțuri, programe, noutăți!

Larisa Groze
28/09/2022

Ora la dispoziția părinților

Larisa Groze
21/06/2022

ÎNSCRIERE POSTLICEAL