Back

Liceul Sanitar „Vasile Voiculescu” Oradea

Educația este cel mai frumos dar pe care îl poate dobândi omul.

Platon

MISIUNE

În școala noastră, elevul va beneficia de un învățământ deschis, bazat pe egalitatea șanselor, astfel ca, absolvenţii noştri să se adapteze exigenţelor secolului XXI, cu încredere, integritate şi umanitate. Misiunea școlii noastre este de a forma elevilor competențe-cheie, necesare inserției sociale și învățării permanente. Instituția noastră oferă pe cicluri de învățământ (primar, gimnazial, liceal, postliceal), finalitățile curriculumului, prin cadre didactice calificate, dotări la standarde europene, necesare desfășurării în condiții optime a cursurilor, având o comunicare eficientă cu familia și comunitatea locală.
Liceul Sanitar Vasile Voiculescu Oradea

ISTORIC

Cunoscut mai ales sub vechea denumire de Liceul Sanitar, funcţionează cu acest profil de mai bine de 50 de ani. În 1966 se înfiinţează Şcoala Profesională aceasta desfăşurându-si cursurile paralel cu Şcoala Tehnică. 1977 este anul primei promoţii de absolvenţi ai Liceului Sanitar. Un an mai târziu şcoala Postliceală Sanitară se desfiinţează. Este practic perioada de „glorie” a liceului, singura instituţie de învăţământ în afară de Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan”, care acorda absolvenţilor săi o diplomă de încadrare în muncă. În 1990 se desfăşoară ultimul examen de admitere la Liceul Sanitar care în acelaşi an devine Grupul Şcolar Sanitar „Eugenia Costraş”, funcţionând, în toamnă, cu şapte clase de postliceal – asistenţi medicali generalişti pe lângă cele de liceu. Şcoala postliceală işi desfăşoară activitatea sub un nou patronat.

Perioada de tranziţie de după 1989 nu ocoleşte nici instituţiile de învăţământ astfel ca 1994 este anul ultimilor absolvenţi din Liceul Sanitar după ce, în anul precedent, în urma unei întreruperi de 3 ani, liceul reintră în actualitate cu doua clase de bio-chimie. Clasele postliceale îşi lărgesc sfera de cuprindere şi, în 1996, oferea candidaţilor la admitere următoarele profiluri: asistenţi medicină generală, tehnica dentară, asistenţi laborator. Concomitent cu noile profiluri oferite şcoală primea un nou nume: Grupul Şcolar „Vasile Voiculescu”.

Din 1999 liceul funcţionează cu clase de Știinţe ale naturii iar din toamna anului 2001 şi o clasă de Matematică – Informatică.

Astăzi, Liceul Tehnologic Sanitar „Vasile Voiculescu” oferă absolvenţilor de gimnaziu si celor de liceu posibilitatea continuării studiilor la cele mai ridicate standarde prin conceptele moderne de învăţământ promovate de un colectiv tânăr şi ambiţios de profesori şi cadre medicale. Majoritatea absolvenţilor liceului urmează cursuri universitare sau postliceale dovedind astfel buna pregătire acumulată în aceasta instituţie de învăţământ. Administraţia şi întregul personal al şcolii sunt continuu preocupaţi de identificarea unor posibilităţi noi şi moderne de a face mai atractiv şi mai util actul de învăţământ în perspectiva formării elevilor conform cerinţelor actuale ale pieţei muncii, astfel încât să facă faţă cu succes oricăror solicitări.

Echipa de profesori

Profesorii școlii
avatar femeie

Pruncuț Daniela

Profesor de Limba și literatura română
avatar femeie

Groze Larisa Cecilia

Profesor de Informatică și TIC
team-7

Belinda

Js Developer
team-3

Christian

Creative Director
team-5

Robert

Office Manager
team-6

Tony Teo

Support Manager
team-2

Jonathan

Art Director
team-1

John Doe

Web Developer
team-8

Jane Nguyen

Copyrighter
team-4

Ryze Faker

Co-Founder